O Związku

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Królewska Wschowa”

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI !

Łączy nas szacunek do człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą Polskę i do tej niepodległości Naród doprowadził.

Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków.

Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu w Polsce myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.

Tak jak On, dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą, wykluczającą anarchię.

Tak jak On, chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej postawi ponad różnicami politycznymi, światopoglądowymi, narodowościowymi i grupowymi.

Tak jak On, rozumiemy, iż szansą dla Polski jest społeczeństwo pracowite, zdrowe fizycznie i moralnie, wolne od wynaturzeń.

Realizowanie testamentu Największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek. Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II. Rzeczypospolitej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego.

Deklaracja członkowska – zapisz się!