Aktualności

Spotkanie strzeleckie piłsudczyków „Królewska Wschowa” na strzelnicy w Puszczy koło Szlichtyngowy. Atmosfera była przednia, rywalizacja z innymi grupami zawodowymi przebiegała w przyjaznej atmosferze, na koniec tradycyjna grochówka, przy ognisku i ciekawe rozmowy o powiecie wschowskim i nie tylko. Wielkie podziękowania dla organizatorów pikniku strzeleckiego w duchu marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie mottem przewodnim był,

Bóg – Honor – Ojczyzna 👍🇵🇱.


W sobotę (18 marca) we Wschowie odbyła się uroczystość, która miała na celu upamiętnienie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych. Organizatorem wydarzenia był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą Bitwę Warszawską w 1920 roku. Następnie zgromadzeni w kościele farnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyny, przy współudziale kompanii honorowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Nabożeństwo uświetnił występ chóru Akademii Wojsk Lądowych.

Druga część uroczystości odbyła się na terenie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, gdzie odśpiewano hymn, wygłoszono okolicznościowe przemówienia i wręczono odznaczenia i ryngrafy przyznane przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczeni zostali: Andrzej Bielawski, płk. Robert Borowy, Małgorzata Gośniowska-Kola i Krzysztof Gruszewski. Ryngrafy otrzymali: ks. kan. Dariusz Ludwikowski, Tomasz Kłosowski, Roman Sondej, Grzegorz Maćkowiak, Andrzej Nowicki, bryg. Krzysztof Piasecki, Przemysław Bąk oraz Piotr Wieland.

Następnie w auli I ZS odbył się okolicznościowy wykład dr. Tadeusza Dzwonkowskiego z Zielonej Góry na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także prezentacja oferty Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Źródło: https://zw.pl/Wschowa-Uczcili-pamiec-marszalka-Jozefa…&


1 marca, na zaproszenie Rektora Komendanta gen. Piotra Płonki, delegacja Piłsudczyków z Królewskiej Wschowy przebywała w Akademii Wojsk Lądowych na na uroczystym apelu poświęconym Żołnierzom Wyklętym.


W Powiecie Wschowskim uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Starosta Wschowski, Andrzej Bielawski, wraz z przedstawicielami Związku Piłsudczyków RP, Stowarzyszenia Wschowscy Patrioci oraz dyrektora i uczniów I Zespołu Szkół, uczcił pamięć lokalnych działaczy antykomunistycznych. Tegoroczna ceremonia była wyrazem hołdu dla tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszego regionu.

Delegacje udały się pod tablice upamiętniającą „Młodzieżowe Siły Zbrojne”, które działały we Wschowie w latach 1951-1952. Były one założone przez uczniów Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, dzisiejszego I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Tam złożono wiązanki kwiatów, a uczestnicy ceremonii oddali hołd bohaterskim członkom tej organizacji.

Następnie delegacje udała się do Izby Pamięci, która powstała w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie. Ma ona na celu upamiętnienie represjonowanych mieszkańców powiatu wschowskiego w latach 1945-1956. Były to czasy, kiedy działania podziemia antykomunistycznego były w większości wymierzone w oddziały UB, KBW czy MO. Odpowiedzią na te akcje były represje i prześladowania. Inicjatorem powstania Izby był ówczesny komendant KPP Wschowa insp. Tomasz Kłoskowski, przewodnicząca ZT NSZZP KPP Wschowa kom. Maja Piwowarska, a także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Miejsce zostało objęte patronatem honorowym Marka Asta – Posła na Sejm RP.

Podczas ceremonii nie zabrakło przedstawicieli różnych organizacji, m.in. Związku Piłsudczyków RP oraz Stowarzyszenia Wschowscy Patrioci. Obie organizacje zawsze były bardzo zaangażowane w upamiętnianie działaczy antykomunistycznych oraz osób, które poświęciły swoje życie w walce o wolność naszego kraju.

Należy zaznaczyć, że obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to nie tylko hołd oddany poległym bohaterom, ale również okazja do refleksji nad historią naszego kraju oraz szansą na pokazanie, że pamięć o tych, którzy walczyli o wolność, jest wciąż żywa i ważna. Wydarzenie to przypomina nam, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o naszej historii oraz jak wiele poświęceń ludzie musieli ponieść, abyśmy mogli cieszyć się wolnością i niepodległością naszego kraju.

Źródło: zw.pl -> zw.pl/Uczcili-pamiec-lokalnych-dzialaczy-antykomunistycznych-(FOTO),149789&


Starosta Wschowski Andrzej Bielawski z delegacją w osobach: Prezesa Zarządu Związku Piłsudczyków RP Okręg Królewska Wschowa płk. zw. Jana Pabierowskiego, Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie podinspektora Tomasza Szudę, Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr Krzysztofa Piaseckiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr inż. Tomasza Maciejewskiego oraz Piłsudczyków Tomasza Kłosowskiego i Bronisława Przyjemskiego oddali hołd bohaterom, złożyli wiązanki kwiatów oraz znicze przy tablicy upamiętniającej ostatniego dowódcę Powstania Wielkopolskiego, Gen. Józefa Dowbora- Muśnickiego w Łupicy (gm. Sława) oraz na mogiłach poległych Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Parafialnym we Wschowie.


W 155 rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego żołnierza, polityka, męża stanu, Naczelnika niepodległej Polski, twórcy Legionów Polskich, wspólnie ze Starostą Powiatu Wschowskiego Andrzejem Bielawski oraz mł. bryg. Krzysztofem Piaseckim, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, złożyliśmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem marszałka, na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Dla mnie osobiście to symboliczne spotkanie miało dużą wartość, gdyż przez 12 lat byłem komendantem tej jednostki.

„Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale” – marszałek Józef Piłsudski.

Bóg – Honor – Ojczyzna 👍🇵🇱!

Pułkownik związku Tomasz Kłosowski, Związek Piłsudczyków, Okręg Królewska Wschowa.


Piłsudczycy z Królewskiej Wschowy, w dniu 11 listopada, w 104 rocznicę odzyskania niepodległości złożyli kwiaty, w miejscach upamiętniana jednego z Ojców odzyskania niepodległości Józefa Piłsudskiego 👍🇵🇱!


W Dniu Papieskim, 16 października 2022 r. u wejścia do Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie została odsłonięta tablica pamiątkowa Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Fundatorem tablicy jest Jan Witkowski. W uroczystościach brali udział, poseł na Sejm Marek Ast, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, piłsudczycy z „Królewskiej Wschowy” oraz przyległych oddziałów na czele z gen. Stanisławem Śliwą oraz płk. Janem Pabierowskim. Okolicznościowe kazanie wygłosił Kapelan wschowskich piłsudczyków płk. ks. kan. Dariusz Ludwikowski. Przypomniane zostały słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi duch Twój, i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi” oraz postać marszałka Józefa Piłsudskiego.
Bóg, Honor, Ojczyzna.
Pułkownik związku Tomasz Kłosowski.
Zdjęcia własne oraz wschowskiej fotograf Krystyny Pruchniewskiej.


Wschowscy Piłsudczycy z „Królewskiej Wschowy” , na czele z przewodniczącym związku płk. Janem Pabierowskim, wzięli udział święcie, 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” w Lesznie. Żołnierze pułku biorą czynny udział, w różnego rodzaju działaniach zarówno na terenie naszego kraju, jak i na misjach zagranicznych. Święto jednostki, było okazją do złożenia podziękowań, zarówno przez władze różnych szczebli, lokalne społeczeństwo, stowarzyszenia, młodzież oraz dzieci, za służbę na rzecz naszej ojczyzny. W dzisiejszej uroczystości brał udział poczet sztandarowy, wystawiony przez młodzież klas mundurowych, z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, która to szkoła współpracuje z pułkiem.

Bóg, Honor, Ojczyzna!


W dniu 17 września 2022 r. w Lubinie odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka oraz 83 r. napaści ZSRR na II RP.

Uroczystość rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz Hymnu Sybiraków i krótkiej wzruszającej części artystycznej wykonaniu uczniów SP1zOddziałamiIntegracyjnymiSP 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w LubinieSP 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w LubinieMariiSkłodowskiej-Curiew Lubinie. Po której nastąpiło złożenie biało-czerwonych wieńców i wiązanek.

Zarząd Krajowy ZwiązekPiłsudczykówRPTowarzystwoPamięciJózefa Piłsudskiego reprezentował płk Jan Pabierowski oraz por. Marcin Bieniek. Ponadto w uroczystościach wzięli udział Poseł Piotr Borys oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Jadwiga Musiał. Uroczystość uświetniły delegacje HufiecZHPLubinHufiec ZHP Lubin im. Budowniczych Zagłębia MiedziowegoHufiec ZHP Lubin im. Budowniczych Zagłębia MiedziowegoBudowniczychZagłębia Miedziowego oraz uczniowie klasy mundurowej z ZespółSzkółnr2Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w LubinieZespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w LubinieJanaWyżykowskiegow Lubinie i niezawodni strażacy OSP z terenu Powiat Lubiński.


Delegacja i złożenie wiązanki kwiatów w rocznice Powstania Warszawskiego


W sobotnie południe, Piłsudczycy z Okręgu Królewska Wschowa, na czele z płk. Janem Pabierowskim, pocztem sztandarowym uczestniczyli, w uroczystości patriotycznej, w miejscowości Dziesław, pow. lubiński.
Na terenie kościoła pw. Wniebowzięcie NPM w Dziesławiu odsłonięta została pamiątkowa tablica, na kamiennym głazie, upamiętniającą wypędzonych Polaków z Kresów Wschodnich, woj. lwowskiego i tarnopolskiego, z miejscowości Rudki, Podchajczyki Młyniska.
Msza święta została odprawiona przy ołtarzu Matki Bożej Rudeckiej.
W kościele w Dziesławiu przechowywane są dary króla Jana III Sobieskiego dla kościoła, w Rudkach (obecnie Ukraina, dawne woj. lwowskie), przywiezione przez przymusowych wysiedleńców po II wojnie światowej, między innymi VII wieczny zegar.
Dzisiejsza patriotyczna zbiórka pokazała, że pomimo upływu lat, upamiętniane są losy naszych rodaków, a sama współczesna historia i wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują, że wolność i niepodległość nie jest dana na wieczność.
Bóg, Honor, Ojczyzna to dewiza cały czas aktualna i ponadczasowa!

autor: Tomasz Kłosowski


Dowódca Generalny Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika wraz z płk zw. Janem Pabierowskim i Biskupem Diecezjalnym Tadeuszem Lityńskim na uroczystości 50 lecia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Sanktuarium w Rokitnie.


Dzisiaj w kościele katolickim przypada jedno z ważniejszych świąt, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularne Boże Ciało.
W uroczystej procesji ulicami Wschowy uczestniczył Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Królewska Wschowa” pod przewodnictwem płk zw. Jana Pabierowskiego.


W niedzielę 12 czerwca, w gdyńskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbyła się uroczystość papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Bazyliki Morskiej w Gdyni.

Prezes związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Królewska Wschowa” płk zw. Jan Pabierowski wraz z płk zw. Witą Ludwichowską-Pawłowską wręczyli dary dla nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Homilię wygłosił abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański.


Z inicjatywy Pana Jana Pabierowskiego, Prezesa Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego we Wschowie oraz Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji we Wschowie stanął obelisk z tablicą pamiątkową oraz popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową. W uroczystości odsłonięcia tablicy i popiersia uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Ast,Generał Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Stanisław Władysław Śliwa wraz z członkami Zarządu Krajowego Związku oraz Prezesami Okręgów i Oddziałów Związku, Pani Małgorzata Gośniowska – Kola – Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego, Tomasz Szuda – Komendant Powiatowy Policji we Wschowie, Inspektor w stanie spoczynku Tomasz Kłosowski, Zastępca Komendanta Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Władysław Siwak – Wicestarosta Lubiński, Pułkownik Adam Luzyńczyk – dowódca IV Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, Podpułkownik Dariusz Wyrzykowski, dowódca 125 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie, Pan Piotr Wieland Dyrektor I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie wraz z uczniami Oddziału Przygotowania Wojskowego.Bez Marszałka, bez Naczelnika Państwa Polskiego nie byłoby Polskiej Niepodległości – powiedział Poseł na Sejm RP Pan Marek Ast. Marszałek Józef Piłsudski całe swe życie poświęcił na to, by Polska stała się wolną – mówił gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa.W swoim przemówieniu Starosta Wschowski podziękował m.in. Panu Tomaszowi Kłosowskiemu, do niedawna Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., dzięki którego zaangażowaniu i determinacji powstał plac apelowy, na którym znajduje się odsłaniany obelisk, natomiast gen. zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie podziękował za dotychczasową współpracę z samorządem powiatowym.?Działania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego na terenie Powiatu Wschowskiego, przyczyniają się do umacniania ducha patriotyzmu i wdzięczności dla bohaterów tworzących Niepodległą Polskę. Również Państwa zaangażowanie w kształtowanie charakteru młodych ludzi, szczególnie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, z pewnością wpłynie na świadome uczestnictwo w życiu społecznym i kształtowanie postaw kultywowania tradycji, poczucia dumy i szacunku dla dokonań przodków – mówił Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

źródło: https://www.facebook.com/Powiat-Wschowski-1069042266534842


W Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie odprawiono w intencji Ojczyzny, uroczystą Mszę Św., podczas której dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Prymasa Tysiąclecia – Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mszę celebrował Podpułkownik Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, Ksiądz Dziekan Dariusz Ludwikowski.We Mszy Św. uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Ast, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Generał Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Stanisław Władysław Śliwa wraz z członkami Zarządu Krajowego Związku oraz Prezesami Okręgów i Oddziałów Związku, Pani Małgorzata Gośniowska – Kola – Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego, płk. zw. Pan Jan Pabierowski – Prezes Okręgu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Królewska Wschowa, Tomasz Szuda – Komendant Powiatowy Policji we Wschowie, Inspektor w stanie spoczynku Tomasz Kłosowski, Zastępca Komendanta Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Władysław Siwak – Wicestarosta Lubiński, Pułkownik Adam Luzyńczyk – dowódca IV Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, Podpułkownik Dariusz Wyrzykowski, dowódca 125 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie, Pan Piotr Wieland Dyrektor I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie wraz z uczniami Oddziału Przygotowania Wojskowego.„Wierni mają oddziaływać w swoich domach na wierzących i niewierzących w miłości i prawdzie” – cytat z homilii wygłoszonej przez Kardynała Wyszyńskiego 20 kwietnia 1953 roku, umieszczony na pamiątkowej tablicy, doskonale ukazuje postawę człowieka, dla którego najwyższą wartością jest poszanowanie godności i wolności człowieka, szacunku dla Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski. Szczególną wagę Kardynał Wyszyński przywiązywał do spraw Kościoła na Ziemiach Zachodnich, nieustannie w swoich przemówieniach i kazaniach krzepił mieszkańców tych Ziem. Przez wszystkie lata swojej duchowej działalności próbował doprowadzić do uregulowania stosunków kościelnych na Ziemiach Zachodnich. Uważał, że największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać. Jego orężem w walce z ówczesną władzą ludową, była płynąca z głębi serca wiara w polski naród, jego wartości i narodową tożsamość.

źródło: https://www.facebook.com/Powiat-Wschowski-1069042266534842


Na zaproszenie europoseł p. Elżbiety Rafalskiej grupa piłsudczyków z „Królewskiej Wschowy”, w dniu 10.05.2022r. wysłuchała prelekcji i gościła z wizytą w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Autor: Tomasz Kłosowski


    Uroczystości 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zgodnie z wieloletnią tradycją, rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którą celebrował Ksiądz Dziekan Dariusz Ludwikowski. W intencji Ojczyzny modlili się m.in. Poseł Na Sejm RP Marek Ast, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Członek Zarządu Powiatu Wschowskiego Tomasz Urbański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie bryg. Krzysztof Piasecki, Komendant Powiatowy Policji we Wschowie podinspektor Tomasz Szuda, Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP Królewska Wschowa Jan Pabierowski, dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski. Kazanie wygłosił Ojciec misjonarz Redemptorysta. Mszę uświetniły poczty sztandarowe służb mundurowych i szkół. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.Po zakończeniu Mszy Św. pod pomnikiem upamiętniającym 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości odśpiewano Hymn Polski, następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Poseł Na Sejm RP Marek Ast oraz Ksiądz Dziekan Dariusz Ludwikowski. Uroczystości zakończyły się modlitwą w intencji Ojczyzny oraz złożeniem wiązanek przez uczestników obchodów.

Autor: Tomasz Kłosowski


Sprawozdanie

1. W dniu 31 lipca 2020 r. na mocy uchwały utworzono stowarzyszenie pn. Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa z siedzibą we Wschowie, adres: 67- 400 Wschowa, Przyczyna Górna 1.

2. W dniu 20 sierpnia 2020 r. delegacja Zarządu Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa wzięła udział w Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej r. na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie ZPRP, sympatycy Związku i przedstawiciele organizacji bratnich. W trakcie uroczystości gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego wręczył kpt. zw. Janowi Pabierowskiemu – Prezesowi Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa akt powołania z dniem 15 sierpnia 2020 roku.

3. W dniu 10 października 2020 roku podjęto uchwałę w sprawie uczczenia jubileuszu 33 –lecia Związku Piłsudczyków RP poprzez przystąpienia do wdrożenia procedur związanych z ufundowaniem sztandaru dla Oddziału Związku Piłsudczyków RP TPJP Królewska Wschowa.

4. W dniu 29 listopada 2020 roku w kościele farnym pw. Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika we Wschowie ksiądz dziekan Dariusz Ludwikowski – kapelan Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Wśród uczestniczących w Nabożeństwie byli m.im.: Marek Ast poseł na Sejm, Andrzej Bielawski – Starosta Wschowski, mjr zw. Jan Pabierowski – Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa oraz członkowie związku. Po zakończeniu Mszy Świętej uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą stulecie Bitwy Warszawskiej. Tablicę ufundował Starosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski natomiast inicjatorami i pomysłodawcami wykonania tablicy był Zarząd Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa.

5. W dniu 5 grudnia 2020 roku w Łupicach dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej generała Józefa Dowbora – Muśnickiego, dowódcy powstania Wielkopolskiego oraz spoczywających na miejscowym cmentarzu bohaterów walk o wolną Polskę. Na zaproszenie organizatorów w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa. W uroczystym odsłonięciu tablicy wziął udział: mjr zw. Jan Pabierowski prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa, który był fundatorem wykonania tablicy. W kolejnej części uroczystości mjr zw. Jan Pabierowski prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa wręczył Srebrny Krzyż Honorowy przyznany przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego: Leszkowi Lenarczykowi – Dyrektorowi Muzeum we Wschowie, Stanisławowi Derendzie – członkowi stowarzyszenia „Patriotyczna Sława”.

6. W dniu 13 lutego delegacja Zarządu Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa uczestniczyła w powołaniu Zarządu Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Sławie.

7. W dniu 23 lutego 2021 roku delegacja Zarządu Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa spotkała się z Panem Maciejem Myczką Wiceprezesem Zarządu Krajowego Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

8. W dniu 23 lutego 2021 roku delegacja Zarządu Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa spotkała się z Tomaszem Maciejewskim i Arturem Willmannem mieszkańcami powiatu wolsztyńskiego, którzy planują utworzenie Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Wosztynie.

9. W dniu 24 lutego 2021 roku delegacja Zarządu Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa spotkała się z Panem gen. zw. Stanisławem Władysławem Śliwą Prezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego.

10. W dniu lutego 2021 roku podjęto uchwałę o w sprawie powołania Honorowego Komitetu Fundacyjnego, Rodziców Chrzestnych oraz Komitetu Organizacyjnego w związku z wdrożeniem procedur związanych z ufundowaniem sztandaru dla Oddziału Związku Piłsudczyków RP TPJP Królewska Wschowa.

11. W dniu 10 maja 2021 roku podczas wizyty w Gdańsku wręczono ryngraf pamiątkowy Związku Piłsudczyków Konsulowi Generalnemu Węgier w Gdańsku Pál Attila Illés.

12. W dniach 5 czerwca 2021 roku delegacja Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa uczestniczyła w uroczystościach Sejny uroczystości odsłonięcia i poświęcenia „Tablicy Dziękczynnej jako Wota Wdzięczności Matce Bożej Sejneńskiej za Zwycięstwo w Bitwie Niemeńskiej”.

13. W dniach 6 czerwca 2021 roku delegacja Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa uczestniczyła w uroczystościach wręczenia i poświęcenia sztandaru Okręgu Mazurskiego

14. W dniu 25 maja 2021 roku liczba członków Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa wrasta do 30.

15. W dniu 22 maja 2021 roku wizyta gen. bryg. Włodzimierza Pacelta Prezesa Okręgu Dolnośląskiego.

16. W dniu 25 czerwca 2021 roku w związku z powołaniem Okręgu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa
Zwiększono liczbę członków zarządu o funkcję dwóch wiceprezesów.

17. W dniu 2 sierpnia 2021 roku delegacja Związku z Prezesem płk zw. Janem Pabierowskim spotkała się z prof. dr hab. Bohdanem Wasylowycz Hud – doradcą Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Uczestniczyli również w prelekcji zatytułowanej „Trudne, ale wspólne dziedzictwo – perspektywa przyszłości”.

18. W dniu 6 sierpnia 2021 roku delegacja Związku z Prezesem płk zw. Janem Pabierowskim spotkała się z płk Adamem Luzyńczykiem dowódcą
4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

19. W dniu 12 sierpnia 2021 roku delegacja Związku z Prezesem płk zw. Janem Pabierowskim uczestniczyła w odsłonięciu zrekonstruowanego pomnika 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie.

20. W dniu 15 sierpnia delegacja Związku z Prezesem płk zw. Janem Pabierowskim uczestniczyła w obchodach Święta Wojska Polskiego w Udaninie.

21. W dniu 19 sierpnia 2021 roku w trakcie VII Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę Prezes Zarządu Krajowego Stanisław Władysław Śliwa – Generał Związku uroczyście wręczył sztandary dla Okręgu Królewska Wschowa. Samego poświęcenia sztandaru dokonał Naczelny Kapelan ZPRP ks. inf. Edmund Skalski – Generał Dywizji Związku. Sztandar w imieniu Związku przyjął Prezes Okręgu Związku Piłsudczyków Królewska Wschowa płk zw. Jan Pabierowski, który przekazał Go pocztowi sztandarowemu w składzie: kpt. zw. Sławomir Wojtkowiak, por. zw. Bronisław Przyjemski, por. zw. Artur Willmann.
Prezes Okręgu Związku Piłsudczyków Królewska Wschowa płk zw. Jan Pabierowski został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Związku – Orderem Honorowym. Dodatkowo Brązowym Krzyżem Honorowym został odznaczony por. zw. Artur Willmann.

22. W dniu 1 października br. delegacja Okręgu brała udział w obchodach 70 tej rocznicy utworzenia Jednostki Wojskowej 1517. Uroczystości miały miejsce w Zielonej Górze.

23. W dniu 20 października br. Dla uczenia 100 lecia tego wydarzenia Piłsudczycy przybyli na Jasna Górę w tej samej intencji i aby modlić się za dusze Marszałka i Jego żołnierzy .

24. W dniu 11 listopada br. Okręg Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa był jednym z organizatorów obchodów Święta Niepodległości we Wschowie. Jednym z elementów obchodów było odsłonięcie ryngrafów na pomniku upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości przedstawiających wizerunki Matki Boskiej Ostrobramskiej i Józefa Piłsudskiego.

25. W dniu 24 listopada br. w 115 rocznicę śmierci arcybiskupa, bp Tadeusz Lityński poświęcił w farze św. Stanisława Biskupa i Męczennika dedykowaną mu pamiątkową tablicę. Ufundował ją miejscowy Oddział Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Królewska Wschowa” we współpracy ze starostwem powiatowym.

26. W dniu 5 grudnia br. delegacja Okręgu brała udział w uroczystościach w Lubinie.

27. W dniu 5 grudnia br. w związku z 154 rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego delegacja Okręgu złożyła kwiaty pod ryngrafem Komendanta na pomniku upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości.

        Autor: Krzysztof Piasecki


Autor: Tomasz Kłosowski

Piłsudczycy ze Związku Piłsudczyków „Królewska Wschowa” na czele z prezesem, pułkownikiem Janem Pabierowskim, uczestniczyli dzisiejszego wieczoru w Drodze Krzyżowej ulicami Wschowy. Organizatorami był ks. kan. podpłk. Dariusz Ludwikowski, kapelan piłsudczyków z kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika oraz ks. Adam Tablowski z kościoła pw. św. Jadwigi Królowej. Piłusudczycy wspólnie z myśliwymi z koła „Ryś” we Wschowie mieli zaszczyt, ku chwale Bożej i Ojczyzny !, nieść krzyż pomiędzy stacjami od V do VI. Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie …..

Rozważanie stacji V czytał pułkownik Tomasz Kłosowski.

Bóg – Honor – Ojczyzna !

Zdjęcia p. Krystyna Pruchniewska – wschowska fotograf.

Autor: Tomasz Kłosowski


W dniu dzisiejszym w Kościele św. Stanisława, Biskupa i Męczennika we Wschowie, w „Farze”, piłsudczycy ze Stowarzyszenia Piłsudczyków „Królewska Wschowa”, asystowali proboszczowi ks. kan. Dariuszowi Ludwikowskiemu w Drodze Krzyżowej. Droga Krzyżowa obok Gorzkich Żali to jedno z dwóch najważniejszych nabożeństw w Kościele katolickim. W tym roku, w związku z wojną w Ukrainie zebrani na Drodze Krzyżowej modlili się za obywateli Ukrainy i pokój na jej terytorium. Piłsudczycy z okręgu wschowskiego na stałe włączyli się w wszelkiego rodzaju uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym. Za możliwość wykorzystania zdjęć serdecznie dziękuję p. Krystynie Pruchniewskiej – wschowskiej fotograf.

Bóg – Honor – Ojczyzna

Autor: Tomasz Kłosowski


W dniu 19 sierpnia 2021 roku w trakcie VII Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę Prezes Zarządu Krajowego Stanisław Władysław Śliwa – Generał Związku uroczyście wręczył sztandary dla Okręgu Królewska Wschowa. Samego poświęcenia sztandaru dokonał Naczelny Kapelan ZPRP ks. inf. Edmund Skalski – Generał Dywizji Związku. Sztandar w imieniu Związku przyjął Prezes Okręgu Związku Piłsudczyków Królewska Wschowa płk zw. Jan Pabierowski, który przekazał Go pocztowi sztandarowemu w składzie: kpt. zw. Sławomir Wojtkowiak, por. zw. Bronisław Przyjemski, por. zw. Artur Willmann.

Prezes Okręgu Związku Piłsudczyków Królewska Wschowa płk zw. Jan Pabierowski został uhonorowany  najwyższym odznaczeniem Związku – Orderem Honorowym. Dodatkowo Brązowym Krzyżem Honorowym został odznaczony por. zw. Artur Willmann.


W dniu Święta Wojska Polskiego 15.08.2021r. delegacja Związku Piłsudczyków RP Królewska Wschowa uczestniczyła w uroczystości w gminie Udanin.

W tym dniu po uroczystej mszy w intencji Ojczyzny, odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Udanin a 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia, a także poświęcenie placu i nadanie nazwy „Plac Obrońców Ojczyzny”. W imieniu gen.zw. Stanisława Śliwy Prezes Okręgu płk.zw. Jan Pabierowski wręczył Złote Krzyże Honorowe. Odznaczeni zostali Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk oraz Dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia płk Dariusz Dejnek. Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP odznaczony został przewodniczący Rady Gminy Udanin Janusz Strzelecki.


W dniu 12 sierpnia 2021r. Związek Piłsudczyków RP Królewska Wschowa został zaproszony na uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty poległych poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1918-1920r.

Uroczystości odbyły się na terenie koszarów w Lesznie wchodzących w skład 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwińsku. Prezes Okręgu ZP Królewska Wschowa wręczył okolicznościowe ryngrafy:

  1. d-cy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu gen. dyw. Piotrowi Trytekowi.
  2. d-cy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwińsku płk. Adamowi Luzyńczykowi.
  3. Przewodniczącemu Komitetu Odbudowy Pomnika płk. w stanie spoczynku Mirosławowi Rochmankowskiemu.