Władze

 Skład Zarządu Okręgu Związku Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Królewska Wschowa

  1. płk zw. Jan Pabierowski – prezes
  2. kpt. zw. Leszek Lenarczyk – wiceprezes
  3. ppłk zw. Tomasz Maciejewski – wiceprezes
  4. płk zw. Krzysztof Piasecki – sekretarz
  5. por. zw. Bronisław Przyjemski – skarbnik